Otevřít menu

Na úvodní stranu Obecní knihovna Kohoutov

Návštěv :
Celkem : 1025
Týden : 1
Dnes : 0

Obec Kohoutov se nachází mezi městy Dvůr Králové nad Labem a Trutnov. V současné době žije v obci asi 270 trvale bydlících obyvatel.


Z kroniky obce je zřejmé, že knihovna byla založena v Obecní škole v Kohoutově, a teprve když byla pro malý počet žáků škola zrušena, byla ustanovena jako místní knihovna.

Po několikerém stěhování byla umístěna do budovy obecního úřadu. Zde má dvě útulné místnosti v prvním patře. Toto poslední stěhování se uskutečnilo na jaře roku 2002, kdy jsme zároveň získali grant z Ministerstva kultury VISK 3 Internet blíže lidem. Finanční prostředky z tohoto grantu byly využity na nákup softwaru a připojení na internetovou síť. 

 

Knihovna v Kohoutově má sepsanou smlouvu o knihovnických službách s Městskou knihovnou v Trutnově, odkud pravidelně, alespoň dvakrát do roka, zajišťujeme obměnu knih z putovního souboru.

 

Knihovnu jsem přebrala před 18 lety. Počet obyvatel obce je sice omezující, ale na druhou stranu je výhodou, když se všichni znají. První nově získaný dětský čtenář mne vedl k rozhodnutí občas s dětmi udělat nějakou zajímavou akci nebo je alespoň pobavit a pozvat do knihovny. Nejprve jsem připravila malování, hlavolamy, soutěže ke Dni dětí. Další akcí byla výroba ozdob a různých doplňků vytvářejících vánoční atmosféru. V součsné době od října do května, každý čtvrtek během výpůjční doby je pro děti připraveno Tvoření.

Připojením na internet se nám otevřela nová řada možností a hlavně informací. Jednou z nich byla i možnost připojení k účasti na akcích pořádaných Svazem knihovníků a informačních pracovníků - např. Noc s Andersenem. Myšlenka strávit noc v knihovně a k tomu čtení v neomezené míře mě natolik zaujala, že jsem tuto akci také zkusila uskutečnit. Pro velký ohlas dětí se k této akci nakonec připojujeme každý rok.